naslov: Tatjana
1Miroslav Harapin, 2014: Tatjana Bradara, Slaven Bertoša, Nenad Kuzmanović, Christian Galo, Đeni Gobić – Bravar, Saša Valenčić: KAMIK NA KUNFINU - GRANIČNE OZNAKE U ISTARSKIM ŠUMAMA. Š.L. 7-8, s.418    PDF


                UNDER CONSTRUCTION