naslov: Taksacijski
1 Meštrović, A., 2007: Taksacijski elementi kao pokazatelji proizvodnosti šuma munike (Pinus Heldreichii Christ) na planini Čvrsnici. Š.L. 3-4, s.107    pdf


                UNDER CONSTRUCTION