naslov: Tabele
1 Ing. S. Šurić, 1953: Tabele masa Lear-Spiecker. Š.L. 2, s.66     PDF
2 Plavšić dr. Milenko, 1954: Tabele drvnih masa za poljski jasen (Fraxinus angustifolia Vahl). Š.L. 11-12, s.550    PDF


                UNDER CONSTRUCTION