naslov: TOPOLA,
1 Piškorić, O., 1980: TOPOLA, bilten Jug. nac. komisije za topolu.. Š.L. 1-2, s.91     PDF
2 Piškorić, O., 1981: Topola, Bilten Jug. nac. komisije za topolu, br. 125—128. Š.L. 3-4, s.190    PDF
3 Piškorić, O., 1982: TOPOLA, Bilten Jug. nac. komisije za topolu. Š.L. 4-5, s.171    PDF
4 Piškorić, O., 1983: TOPOLA, Bilten JNK za topolu, br. 133—138.. Š.L. 9-10, s.461    PDF


                UNDER CONSTRUCTION