naslov: Svjetski
1 A. Urbanovski, 1952: Svjetski šumarski atlas. Š.L. 12, s.489    PDF
2 Mlinšek, D., 1973: Svjetski šumarski kongres u Buenos Airesu održan u listopadu 1972. godine. Š.L. 1-2, s.55     PDF
3 Mlinšek, D., 1982: Svjetski kongres o naučno-istraživačlkom radu u šumarstvu i preradi drveta — IUFRO kongres 1936. godine u Jugoslaviji. Š.L. 1-3, s.33     PDF
4 Ivo AŠČIĆ, 2018: SVJETSKI DAN ŠUMA – ŠUMSKI PLODOVI. Š.L. 5-6, s.315    PDF
5 Ivo Aščić, 2019: Svjetski dan pčela. Š.L. 7-8, s.364    PDF


                UNDER CONSTRUCTION