naslov: Sukob
1 , 1894: Sukob šumara Reissa iz Champenaya sa francezkimi zvierokradicami (slučaj ovlaštene samoobrane). — Žuč srne. — Nješto o bjalovičkih bisonih. — Hubertova zelina. — Porez na puške.. Š.L. 8, s.367    PDF
2 , 1931: Sukob nadležnosti između upravne i sudske vlasti.. Š.L. 6, s.275    PDF


                UNDER CONSTRUCTION