naslov: Sukcesija
1 Rauš, Đ., 1990: Sukcesija šumske vegetacije u bazenu Spačva u razdoblju 1970—1989. god.. Š.L. 9-10, s.341    PDF
2 Trinajstić, I., 1996: Sukcesija vegetacije na požarištima šuma crnike i crnog jasena as. Orno-Quercetum ilicis u Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.3     pdf


                UNDER CONSTRUCTION