naslov: Studija
1Saobćuje P. Barišić, taksator, 1885: Studija o nestajanju triesla u oguljenoj kori.. Š.L. 1, s.5     PDF
2Piše kot. šumar Andrija Perušić, 1915: Studija o temeljnim principima uređenja šumskog gospodarstva krajiških imovnih općina s kratkim osvrtom na gradišku imovnu općinu.. Š.L. 7-8, s.154    PDF
3Zlatko Vajda, 1933: Studija o prirodnom rasprostranjenju i rastu smreke u Gorskom Kotaru.. Š.L. 4, s.217    PDF
4Prpić, B., 1985: Studija o utjecaju vodne stepenice Đurđevac na šumu Repaš. Š.L. 11-12, s.541    PDF


                UNDER CONSTRUCTION