naslov: Struktura
1 V. Hren i V. Krejči, 1976: Struktura sastojina i njezin utjecaj na prirodnu obnovu lužnjakovih šuma istočne Posavine. Š.L. 5-6, s.191    PDF
2 Movčan, J., 1985: Struktura i zadaci uprava nacionalnih parkova. Š.L. 11-12, s.567    PDF
3 Saniga, M., 1998: Struktura i regeneracijski procesi izabranih tipova prebornih šuma s pretežitim učešćem smreke u Slovačkoj. Š.L. 5-6, s.221    pdf
4 Karol Gubka, 2005: Struktura šuma s funkcijom zaštite tla na lokalitetu Pusty hrad - Zvolen. Š.L. 13, s.61     pdf
5 Stanislav Kucbel, 2005: Struktura i prirodna obnova predplaninske šume obične smreke sa zaštitnom funkcijom u Niskim Tatrama (Slovačka). Š.L. 13, s.144    pdf
6 Dubravac, T., V. Krejči, B. Vrbek, 2006: Struktura i razvoj 161 godinu stare smrekove kulture. Š.L. 5-6, s.219    pdf
7 Dubravac,T., S.Dekanić, 2009: Struktura i dinamika sječe suhih i odumirućih stabala hrasta lužnjaka u Spačvanskom bazenu od 1996. do 2006. godine. Š.L. 7-8, s.391    pdf
8 Igor STANKIĆ, Jurij MARENČE, Dinko VUSIĆ, Željko ZEČIĆ, Zlatko BENKOVIĆ, 2014: STRUKTURA NADZEMNE DRVNE BIOMASE OBIČNE BUKVE U RAZLIČITIM SASTOJINSKIM UVJETIMA. Š.L. 9-10, s.439    pdf


                UNDER CONSTRUCTION