naslov: Stereofotogrametrijska
1 Dr Zdenko Tomašegović, 1961: Stereofotogrametrijska linearna taksacija. Š.L. 1-2, s.36     PDF


                UNDER CONSTRUCTION