naslov: Stanje
1 Vrbanić Mijo, tajnik, 1877: Stanje družtvene blagajne.. Š.L. 2, s.131    PDF
2 ???, 1878: Stanje hajka i trovanje kurjaka sa strikninom u šumah brodskog okružja.. Š.L. 3, s.151    PDF
3 , 1883: Stanje družtvene blagajne. — Potvrda uplaćenih družtvenih prinosa od 1. studenoga do 20. prosinca 1882. — Stupili u družtvu novom godinom. — Izstupili iz družtva.. Š.L. 1, s.40     PDF
4 , 1883: Stanje družtvene blagajne.. Š.L. 5, s.261    PDF
5 , 1883: Stanje družtvene blagajne. — Potvrda o uplaćen ju društvenih prinosah. Š.L. 6, s.312    PDF
6 , 1884: Stanje družtvene blagajne. — Dopisnica uredničtva.. Š.L. 1, s.50     PDF
7 , 1884: Stanje šumarstva područja županije virovitičke.. Š.L. 4, s.179    PDF
8 , 1884: Stanje blagajne. Š.L. 4, s.234    PDF
9 , 1884: Stanje društvene blagajne prigodom škontrovanja.. Š.L. 5, s.286    PDF
10 , 1884: Stanje blagajne.. Š.L. 5, s.286    PDF
11 , 1885: Stanje družtvene blagajne. Š.L. 4, s.188    PDF
12 , 1886: Stanje društvene blagajne.. Š.L. 1, s.48     PDF
13 , 1886: Stanje društvene blagajne.. Š.L. 7, s.336    PDF
14 , 1886: Stanje družtvene blagajne.. Š.L. 10, s.456    PDF
15 , 1888: Stanje šuma.. Š.L. 12, s.537    PDF
16 , 1889: Stanje šumarskog osoblja kod otočke imovne obćine. Š.L. 1, s.10     PDF
17 , 1896: Stanje mirovinske zaklade lugara otočke imovne obćine koncem godine 1895.. Š.L. 6, s.254    PDF
18 , 1905: Stanje industrije drva g. 1903.. Š.L. 3, s.120    PDF
19 , 1905: Stanje trgovine sa šumskimi proizvodi g. 1903.. Š.L. 3, s.125    PDF
20 , 1907: Stanje trgovine sa hrastovinom u Hrvatskoj i Slavoniji g. 1906.. Š.L. 5, s.173    PDF
21 , 1913: Stanje glavnice mirovinske zaklade. Stanje glavnice zaklade za uzgoj djece. Organizacija šumoposjednika. Nekoji podatci o šumarstvu u Japanu.. Š.L. 7, s.316    PDF
22 Josip Selak, 1927: Stanje naše drvne industrije. Š.L. 1, s.17     PDF
23 Inž. Slobodan Baranac, 1932: Stanje drvarske industrije i trgovine kod nas i u svetu.. Š.L. 8-9, s.520    PDF
24 , 1935: Stanje zaklada na 30 VII 1935.. Š.L. 9-10, s.473    PDF
25 , 1936: Stanje zaklada u augustu 1936 g.. Š.L. 10, s.577    PDF
26 , 1937: Stanje dugovanja na članarini i pretplati za Š. L. koncem novembra 1936.. Š.L. 1, s.1     PDF
27 Ing. O. Agić, 1937: Stanje brodske imovne općine.. Š.L. 5, s.225    PDF
28 , 1944: Stanje imovine i zaklada krajem 1943.. Š.L. 5-6, s.124    PDF
29 , 1946: Stanje šuma i sječa drveta od 1941. do 1944. za N. R. Crnu Goru. Š.L. 1-6, s.60     PDF
30 R. Benić, 1949: Stanje na drvnom tržištu mekog drveta. Š.L. 10-11, s.375    PDF
31 Kauders prof. ing. Alfons, 1954: Stanje šuma na otoku Hvaru polovinom prošlog vijeka. Š.L. 7, s.328    PDF
32 Vajda dr. Zlatko, 1955: Stanje bukovih sastojina na Učki. Š.L. 11-12, s.579    PDF
33 Ing. D. Knežević, 1957: Stanje šumarstva u nekim evropskim zemljama. Š.L. 3-4, s.119    PDF
34 Würth M., 1958: Stanje smolarenja u NRH. Š.L. 3-4, s.130    PDF
35 Knežević Đuro, 1960: Stanje i razvitak šumarstva u Nj. D. R.. Š.L. 3-4, s.127    PDF
36 V. Hren, 1962: Stanje šuma sjeverne Hrvatske. Š.L. 11-12, s.394    PDF
37 Vajda Z., 1967: Stanje šumskih rasadnika u SR Hrvatskoj. Š.L. 7-8, s.269    PDF
38 Vuković D., 1967: Stanje šum. i drv. ind. Gorskog Kotara u privrednoj reformi. Š.L. 7-8, s.327    PDF
39 Zlatko Vajda, 1969: Stanje šumskih rasadnika u SR Hrvatskoj god. 1967. i 1968.. Š.L. 7-8, s.258    PDF
40 Dr I. Spaić, 1969: Stanje zaraze i suzbijanje moljca jelinih iglica (Argyresthia fundella F. R.) u 1969. godini. Š.L. 11-12, s.387    PDF
41 I. Spaić, 1969: Stanje zaraze gubara u Hrvatskoj prema brojnosti legala 1969/70. godine.. Š.L. 11-12, s.402    PDF
42 Žukina, I., 1972: Stanje i problemi šuma varaždinske regije. Š.L. 7-8, s.282    PDF
43 Z. Vajda, 1973: Stanje šumskih rasadnika u SR Hrvatskoj 1969, 1970. i 1971. godine. Š.L. 3-4, s.96     PDF
44 Z. Vajda, 1975: Stanje šumskih rasadnika u SR Hrvatskoj 1972—1974. god.. Š.L. 7-10, s.332    PDF
45 I. Knežević i D. Pejović, 1978: Stanje saobraćajnica u društvenim šumama SFRJ. Š.L. 1-3, s.7     PDF
46 D. Raguž, 1978: Stanje i uloga divljači u zaštiti čovjekova okoliša ekosistema krša .. Š.L. 4-5, s.159    PDF
47 Piškorić, O., 1979: Stanje i razvoj šumarstva SFR Jugoslavije u funkciji podmirenja potreba u drvetu i ostalih koristi od šuma.. Š.L. 7-8, s.375    PDF
48 Šubarić, I., 1980: Stanje šumskog fonda, prirasta i etata kao baza za planiranje razvoja šumarstva Like. Š.L. 3-4, s.141    PDF
49 Krnjak, T., 1981: Stanje i mogućnosti razvitka šumarstva i prerade drva u SR Hrvatskoj od 1981. do 1985. godine. Š.L. 1-2, s.3     PDF
50 "Delegatski vjesnik", 1981: Stanje i mogućnosti razvoja lovstva u SR Hrvatskoj u razdoblju od 1981. do 1985.. Š.L. 5-7, s.323    PDF
51 Bojanin, S., 1986: Stanje i razvoj iskorišćivanja šuma u SR Hrvatskoj. Š.L. 7-8, s.323    PDF
52 Dimitrov, B., 1989: Stanje šuma i problem reprodukcije s posebnim osvrtom na regeneraciju šuma u SR Makedoniji. Š.L. 3-5, s.161    PDF
53 Kovačić, Đ., 1989: Stanje i razvojne mogućnosti šumarstva u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.445    PDF
54 Raguž, D., Grubešić, M., 1993: Stanje farmskog uzgoja divljači u Europi. Š.L. 11-12, s.519    PDF
55 Komlenović, N., Jurjević, P., 1994: Stanje šuma u Europi — 1993.. Š.L. 5-6, s.192    PDF
56 Komlenović, N., Jurjević, P., 1995: Stanje Europskih šuma, rezultati procjene 1994. Š.L. 7-8, s.274    PDF
57 Prpić, B., 1995: Stanje šumskih ekosustava u Nacionalnom parku »Plitvička jezera« poslije srbo-četničke okupacije 1991-95.. Š.L. 11-12, s.407    PDF
58 Rastovski, P., 1998: Stanje prehrane biljaka u šumskim rasadnicima Uprave šuma Split, glede plodnosti tla i supstrata te načina uzgoja. Š.L. 1-2, s.3     pdf
59 Gračan, J., 1998: Stanje svjetskih šuma 1997. godine.. Š.L. 9-10, s.475    PDF
60 Risović, S., Domac, J., 1999: Stanje korištenja i energetski potencijal biomase iz drvno-prerađivačke industrije u Zagrebačkoj županiji. Š.L. 9-10, s.453    pdf
61 Potočić, N., Seletković, I., 2000: Stanje oštećenosti šuma u Republici Hrvatskoj 1998. godine. Š.L. 1-2, s.51     pdf
62 Ivica Tikvić, Zvonko Seletković, Nikola Magdić, Višnja Šojat, 2005: Stanje i odnosi oborinskih voda u šumskim ekosustavima Nacionalnog parka Plitvička jezera. Š.L. 13, s.247    pdf
63 Marečić, M., 2007: Stanje šuma i šumskog fonda Istre nakon II. svjetskog rata . Š.L. 5-6, s.289    PDF
64 Pernar, N., D. Bakšić, V. Bobić, I. Perković, 2008: Stanje tla u mikrodepresijama šume Žutica. Š.L. 9-10, s.405    pdf
65 Frković, Alojzije, 2011: Stanje populacije vuka u Hrvatskoj, s prijedlogom zahvata u populaciju u 2011/12. godini. Š.L. 9-10, s.506    PDF
66 Alojzije Frković, 2012: Stanje populacije zaštićenog vuka dopušta odstrjelni zahvat. Š.L. 9-10, s.513    PDF
67 Damir Delač, 2017: STANJE PRIVATNIH ŠUMA U REPUBLICI HRVATSKOJ. Š.L. 7-8, s.411    PDF
68 Krunoslav Teslak, Marijana Žunić, Karlo Beljan, Jura Čavlović, 2018: Stanje i izazovi gospodarenja privatnim šumama u Hrvatskoj u postojećim ekološkim i sociološkim okolnostima. Š.L. 9-10, s.459    pdf


                UNDER CONSTRUCTION