naslov: Smanjenje
1 Jelačić, D., 1993: Smanjenje efikasnosti prerade drva uslijed ratnih šteta. Š.L. 1-2, s.59     PDF
2 Piškorić, O., 1993: Smanjenje stručnog osoblja u državnim šumama. Š.L. 6-8, s.333    PDF
3 Ivan Martinić, Matija Landekić, Matija Bakarić, Drago Marguš, Anita Jurković, 2015: SMANJENJE OPTEREĆENJA POSJETITELJA NA PJEŠAČKIM STAZAMA U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA PRIMJENOM SHEME PROGRAMIRANOG ODMARANJA. Š.L. 5-6, s.233    pdf


                UNDER CONSTRUCTION