naslov: Slike
1 , 1892: Slike originalne iz lovskih prilika. — Po čemu ćeš razpoznati dubov ili lužnjakov žir od kitnjakovog žira? — Domišljatost štetočinitelja. — Sredstvo proti cjepotini bukovog drva. — Koje drveće najradje osine munja? — Izviešće o urodu šumskoga sjemena od Julija Stainera, vlastnika sušarne i sjemenjare u Bečkom Novomjestu. — Žepni sat mjesto sjevernice. — Pošto je bosanska duga u Bordo-u? — Koliko je vriedio servitut krajišnika bivše brodske pukovnije? — Koliko će se izraditi duge tečajem 1891./2. god. — Izvoz dužice 1891. godine. — Divlji kesten kao hranivo za kokoši. — Zaključni račun lugarske mirovinske zaklade imovne obćine križevačke u Belovaru. — Nagrada za podignuće gajića kraškoga područja.. Š.L. 3, s.137    PDF


                UNDER CONSTRUCTION