naslov: Sjeverna
1 , 1888: Sjeverna jupatka u Hrvatskoj. — Upliv šume na vlagu u tlu. — Obrana razsadnjaka i šumskih vrtova proti grčicam. — Uzgoj živica. — Kakovi sve ljudi bi rado upravljati sa šumarni imovnih obćina. — Izmrcvaren lugar. — Urod žira. — Gubar. — Konserviranje drva proti vatri. — Dopisnica uredničtva. Š.L. 9-10, s.464    PDF
2 Arač, K., 2007: Sjeverna zeba (Fringilla montifringilla L.) . Š.L. 11-12, s.576    PDF


                UNDER CONSTRUCTION