naslov: Sjednice
1 , 1883: Sjednice upravljajućeg odbora. — K pitanju reorganizacije zemalj. šumarstva. — Hajke. — K osamdeset-godišnjici kr. umir. šumarnika. A. Tomića. — Državna dobra i šume u Serbiji. — XX. Glavna skupština hrv. slav. gospod. družtva. — Na znanje hrvatskim šumarom. — Obća amnestija radi šumskih kažnjivih diela. — Promjena referade za narodno gospodarstvo kod kr. zemaljske vlade. — Sa sisačkoga tržišta. — Nevalja tako. — Kratka poviest šuma i šumskog gospodarstva u Hrvatskoj. — Čudni odnošaji. — Memento. — Kako se u nas obdržava lovo - staja. — Magjarski šumarski lexikon. — K šumskoj statistiki Europe. — Iz Dalmacije. — Austrijanski kongres šumara. — Najstarije hrvatsko šumarsko-gospodarsko djelo. — Škodljivost puha u šumah četinjačah. — Šumarski državni izpiti u Magjarskoj g. 1882. — Kr. šumarsko učilište u Križevcih. — K osnovi nove naredbe o šumarskih državnih izpitih. — Opet jedan lugar usmrćen nesmotrenošću. — Izpražnjena su mjesta. — Promjene u šumarskom osoblju. — Izpravak. 91—95 Starije družtvene blagajne. — Potvrda uplaćenih družtvenih prinosa od 1. siečnja 1883. do 2. ožujka. — Pristupili nadalje u družtvo novom godinom. — Dopisnica uredničtva.. Š.L. 2, s.96     PDF
2 , 1885: Sjednice upravljajućeg odbora. — Natječaji. — † Ivan Radanović. — † Dr. Alfred Brehm. — Lugarski poučnik. — Šumske prodaje. — Divljačina na zagrebačkom tržištu. — Stanje težišta koncem studena. — Molba čitateljem „Šum. lista". — Organizacija državne šum. uprave u Hrvatskoj. — Hajke na vukove. — Riedki lovac. — Ukupna lovina Njegovog Veličanstva našega kralja. — Previšji lov u Gödölö-u. — Pogibeljan lov. — Vlastničtvo nekoristne divljači. — Lovna nesgoda. — Razdioba novaca unišlih za prodaju obćinske šume. — Nesreća. — U pijanstvu počinio zločin. — Okružnica glede sakupljanja šumskostatističnih podataka. — Katastralnoj procjeni šuma u Cislajtaniji. — Hrvatski gospodarski koledar za g. 1885. — Kalendar srpskog poljoprivrednog družtva za g. 1885. — Šumarsko zakonarstvo u Hrvatskoj. — Šumski požari. — Tvornica vagona. — K pitanju šumarskih plaća. K unapredjenju drvarskog kućnog obrta u Hrvatskoj. — Šumarski koledar za siečanj. — Imenovanja. Š.L. 1, s.38     PDF
3 ***, 1890: Sjednice upravnog odbora. Š.L. 9-10, s.466    PDF


                UNDER CONSTRUCTION