naslov: Savremenija
1 Krivec A., 1963: Savremenija sprema za vuču drva i ekonomičnost izvlačenja trupaca sa vitlom traktora Fergusona FE-35. Š.L. 11-12, s.445    PDF


                UNDER CONSTRUCTION