naslov: Savjetovanje
1 Smilaj ing. Ivan, 1954: Savjetovanje o službi uređivanja šuma u NRH. Š.L. 5-6, s.252    PDF
2 Piškorić ing. O., 1955: Savjetovanje o problematici šumarstva Dalmacije. Š.L. 1-2, s.39     PDF
3 Dr. Zdenko Tomašegović, 1956: Savjetovanje geodetskih stručnjaka FNRJ o snimanju aerofotogrametrijskom metodom. Š.L. 3-4, s.130    PDF
4 Dr. M. Androić, 1957: Savjetovanje o stručnoj štampi. Š.L. 3-4, s.124    PDF
5 Ing. M. Würth, 1957: Savjetovanje o kadrovima u šumarstvu. Š.L. 3-4, s.124    PDF
6 Würth M., 1958: Savjetovanje o problematici upravljanja i gospodarenja u privatnim šumama održane u XII. mjes. 1957. g. u Varaždinu. Š.L. 1-2, s.70     PDF
7 inž. Stjepan Bertović, 1959: Savjetovanje o naučno istraživačkom radu u šumarstvu i drvnoj industriji NR Hrvatske. Š.L. 12, s.461    PDF
8 Oštrić Ivan, 1960: Savjetovanje Njemačkog društva za šumarsku nauku o radu. Š.L. 11-12, s.405    PDF
9 Petrović Lj., 1961: Savjetovanje o mjestu i ulozi fitocenologije u šumarskoj privredi. Š.L. 5-6, s.232    PDF
10 , 1962: Savjetovanje na II Plenumu SŠDH u Zagrebu 19. V 1962.. Š.L. 7, s.247    PDF
11 Cvitovac V., 1962: Savjetovanje u Gospiću o stanju, problemima i perspektivnom razvoju šumarstva i drvne industrije u Lici. Š.L. 11-12, s.433    PDF
12 Anić M., 1962: Savjetovanje profesora uzgajanja šuma prialpskih zemalja u Sloveniji. Š.L. 11-12, s.447    PDF
13 Anić M., 1966: Savjetovanje profesora uzgajanja šuma perialpskih zemalja u Bavarskoj i Austriji septembra 1965. g. Š.L. 3-4, s.258    PDF
14 Benić, R., 1970: Savjetovanje njemačkog saveza šumarstva.. Š.L. 9-10, s.352    PDF
15 Piškorić, O., 1974: Savjetovanje o zaštiti šuma od požara. Š.L. 7-9, s.345    PDF
16 R. A., 1974: Savjetovanje Zaštita šuma od požara - Osnovati Poslovnu zajednicu šumarstva, prerade drveta i trgovine - Osnovano Šumarsko društvo Karlovac - Proradilo Šumarsko društvo Ogulin - Jesenji plenum Saveza - Aktualno stručno predavanje - Šumarski četvrtak - Skupština šumaba BIH - Interforst 74 u Münchenu - Stanko Tomaševski glavni direktor Exportdrva - Napokon jedinstveni Šumarski institut Jastrebarsko - Boris Ljuljka još jedan doktor - Zakon o šumama SRH - Zakon o šumskom sjemenu - Zakon o geodetskoj izmjeri i katastru zemljišta - Zakon o udruživanju u privredne komore - Teritorijalna šumarska društva - Slikarski radovi šumara A. Weilera - Zelena pluća Zagreba i pothodnik - Pjesnici protiv uništavanja prirode - Putevi i ceste ing. Ante Premužića - Molitva šume - Bista prof. dr. Josipa Pančića pred hotelom u Crikvenici - Sastanak. Š.L. 7-9, s.351    PDF
17 , 1975: Savjetovanje o ulozi šume i šumske vegetacije u zaštiti čovjekove okoline u odnosu na Jadransko područje.. Š.L. 7-10, s.358    PDF
18 Ur., 1976: Savjetovanje o unapređenju ekonomike u OUR-ima šumarstva Jugoslavije. Š.L. 3-4, s.155    PDF
19 R. Čurić, 1976: Savjetovanje »Šume unsko-sanske regije«. Š.L. 10-12, s.543    PDF
20 R. Ćurić, 1978: Savjetovanje o ulozi i značaju hidrometeorologije u proizvodnji hrane i sirovina.. Š.L. 4-5, s.177    PDF
21 , 1978: SAVJETOVANJE o primjeni nekih odredaba Zakona o šumama i Zakona o udruženom radu u šumarstvu (utvrđivanje šumsko-gospodarskih područja, osnivanje osnovnih organizacija udruženog rada — OOUR-a te nacrt Zakona o sredstvima reprodukcije šuma — vidi i pod »aktualna problematika).. Š.L. 6-7, s.220    PDF
22 Štahan, Ž., 1982: Savjetovanje o nacionalnim i regionalnim parkovima Jugoslavije. Š.L. 4-5, s.159    PDF
23 Glavaš, M., 1987: Savjetovanje o ljekovitom bilju održano 16. i 17. listopada 1987 godine. Š.L. 10-12, s.686    PDF
24 Vukelić, J. i Lukić, N., 1989: Savjetovanje »Šume Hrvatske u današnjim ekološkim i gospodarskim uvjetima«, Drvenik - Zaključci.. Š.L. 1-2, s.75     PDF
25 Martinić, I., 1991: Savjetovanje o životnim i radnim uvjetima šumskih radnika. Š.L. 10-12, s.533    PDF
26 Klepac, D., 1994: Savjetovanje »Privatne šume u Hrvatskoj u ozračju rezolucija helsinške konferencije o zaštiti i očuvanju Europskih šuma«. Š.L. 5-6, s.189    PDF
27 Jakovac, H., 1999: Savjetovanje na temu: Aktualni problemi i zadaće hrvatskoga šumarstva -Tema 1.: Upravljanje i gospodarenje zaštićenim objektima prirode (poticatelji rasprave: T. Starčević, R. Laginja, V. Čamba, D. Getz). Š.L. 7-8, s.346    PDF
28 Jakovac, H., 1999: Savjetovanje na temu: Aktualni problemi i zadaće hrvatskoga šumarstva -Tema 2.: Vodoprivredna naknada - stanje i prijedlozi za rješenje (poticatelj rasprave: P. Jurjević). Š.L. 7-8, s.359    PDF
29 Jakovac, H., 1999: Savjetovanje na temu: Aktualni problemi i zadaće hrvatskoga šumarstva -Tema 3.: Zapošljavanje šumarskih djelatnika i razvoj poduzetništva u šumarstvu (poticatelj rasprave: J. Dundović). Š.L. 7-8, s.363    PDF
30 Pleše, V., 2007: Savjetovanje na temu daljinska istraživanja u šumarstvu. Š.L. 5-6, s.281    PDF
31 Pernar, R., 2007: Savjetovanje na temu daljinska istraživanja u šumarstvu . Š.L. 7-8, s.388    PDF


                UNDER CONSTRUCTION