naslov: Savez
1 , 1936: Savez Lovačkih društava Savske banovine o tamanjenju zečeva. Š.L. 1, s.48     PDF
2 , 1965: Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Jugoslavije — Savetovanje o kadrovima u šumarstvu (Zaključci). Š.L. 3-4, s.172    PDF
3 , 1965: Savez inženjera i tehničara šumarstva i industrije za preradu drveta Jugoslavije (Zaključci). Š.L. 5-6, s.261    PDF


                UNDER CONSTRUCTION