naslov: Ritam
1 Pintarić, K., 1983: Ritam prirašćivanja u visinu duglazije (Pseudotsuga taxifolia Britt.) u toku godine u ovisnosti od provenijencije i vremenskih prilika. Š.L. 7-8, s.331    PDF
2 Konrad Pintarić, 1988: Ritam prirašćivanja u visinu sitkanske smrče (Picea sitchensis L.) u ovisnosti od provenijencije. Š.L. 7-8, s.301    PDF


                UNDER CONSTRUCTION