naslov: Rezolucija
1 , 1931: Rezolucija o rješavanju šumarsko-gospodarskog problema «u kraškom području Savske banovine. Š.L. 3, s.139    PDF
2 , 1932: Rezolucija u predmetu zakona o likvidaciji agrar. reforme (obrazloženje). Š.L. 10, s.623    PDF
3 , 1932: Rezolucija u predmetu zakona o likvidaciji agrarne reforme. Š.L. 10, s.623    PDF
4 , 1933: Rezolucija J. Š. U. u predmetu deputatnih prinadležnosti šumskog osoblja. Š.L. 2, s.141    PDF
5 , 1933: Rezolucija J. Š. U. u predmetu imovnih općina. Š.L. 11, s.673    PDF
6 , 1933: Rezolucija J. Š. U. u predmetu uzurpacija šuma i sprovođenja unutarnje kolonizacije u Bosni.. Š.L. 11, s.674    PDF
7 , 1934: Rezolucija J.Š.U. u predmetu nezaposlenih šumarskih inženjera. Š.L. 3, s.117    PDF
8 , 1934: Rezolucija skupštine J.Š.U., održane u Sarajevu, o propagandi šumarstva. Š.L. 11, s.578    PDF
9 , 1935: Rezolucija J. Š. U. u pitanju amandmana financ. zakona za 1935/36 god. Š.L. 11, s.521    PDF
10 , 1948: Rezolucija II kongresa inženjera i tehničara FNRJ o izvršenju petogodišnjeg plana i zadatcima tehničkih stručnjaka.. Š.L. 12, s.442    PDF
11 Ing. Ž. Hajdin, 1953: Rezolucija kongresa biologa Jugoslavije. Š.L. 7-8, s.367    PDF
12 , 1962: Rezolucija IV Kongresa ITŠIDIJ. Š.L. 8, s.282    PDF


                UNDER CONSTRUCTION