naslov: Rezervati
1 Knebl, F, 1979: Rezervati biosfere i njihov odnos prema šumarstvu. Š.L. 7-8, s.345    PDF
2 Piškorić, O., 1980: Rezervati šumske vegetacije Prašnik i Muški bunar — Studija ekoloških osobina. Š.L. 5-6, s.257    PDF


                UNDER CONSTRUCTION