naslov: Razmatranja
1 Vatroslav Cerman, kralj. šumar, 1877: Razmatranja ob obćinskih šumah.. Š.L. 3, s.216    PDF
2 piše Dušan Ilić, šumar., 1882: Razmatranja o stanju šuma i gospodarstva II. šumskoga kotara imovne obćine otočke. Š.L. 1, s.24     PDF
3 od S. Brosiga u Čabru, 1883: Razmatranja o važnosti pravilnog razvoja korenja, po uzrast drvlja. Š.L. 1, s.31     PDF
4 Dopis Pavla Knoblocha, šumara na Baniji, 1884: Razmatranja u nakanu zemaljske kulturelne zaklade.. Š.L. 1, s.38     PDF
5 , 1884: Razmatranja jednoga lovca šumara.. Š.L. 2, s.60     PDF
6 Ettinger Josip, 1890: Razmatranja o gubaru (Liparis dispar). Š.L. 5, s.229    pdf
7 Piše Josip Ettinger., 1893: Razmatranja o dobi šumskog drveća u raznih periodah njegovoga žirovanja.. Š.L. 6, s.227    pdf
8 Dr. Zl. Vajda, 1942: Razmatranja o nekim uređajnim problemima prebornih šuma.. Š.L. 8-9, s.250    PDF
9 Ing. B. Milas, 1953: Razmatranja o problematici preborne šume. Š.L. 6, s.289    PDF
10 Dr. Zdenko Tomašegović, 1956: Razmatranja o fotoplanu Turopoljskog Luga. Š.L. 5-6, s.154    PDF
11 Zvonimir Tomac, 1963: Razmatranja o fitocenološkoj terminologiji. Š.L. 7-8, s.305    PDF
12 Krešimir Krapinec, Miroslav Nikolić, Miljenko Bujanić, Dean Konjević, 2019: Razmatranja u trofejistici: Učinak reza lubanje na stvarnu vrijednost trofeja srnjaka. Š.L. 5-6, s.203    pdf


                UNDER CONSTRUCTION