naslov: Rast
1 K. Poštenjak, 1975: Rast i prirast jelovih kultura u gosp. j. Čedanj. Š.L. 4-6, s.174    PDF
2 S. Izetbegović, 1977: Rast i prirast stabla bijelog i crnog bora. Š.L. 1-2, s.29     PDF
3 Komlenović, N., Rastovski, P. i Markoja, Đ., 1980: Rast biljaka crnog bora (Pinus nigra var. austriaca Asch. et Gr.) i bruoijskog bora (Pinus brutia Ten.) s obzirom na upotrebljene sjetvene supstrate i mineralna gnojiva. Š.L. 11-12, s.461    PDF
4 Čavlović, J., K. Teslak, M. Božič, D. Kremer, Z. Spajić, 2007: Rast i prirast crnoga oraha (Juglans nigra L.) u istočnoj Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.247    pdf
5 Andrej Pilipović, Saša Orlović, Nataša Nikolić, Milan Borišev, Borivoj Krstić, Srđan Rončević, 2012: Rast i fiziološki parametri kao markeri pri selekciji klonova topola za fitoremedijaciju nafte. Š.L. 5-6, s.273    pdf
6 Martin Bobinac, Siniša Andrašev, Nikola Šušić, Andrijana Bauer-Živković, Đura Jorgić, 2020: Rast i struktura linijskog zasada talijanske johe (Alnus cordata /Loisel./ Duby) u dobi 11 i 16 godina na Fruškoj gori (Srbija). Š.L. 9-10, s.455    pdf


                UNDER CONSTRUCTION