naslov: Rad
1 Piše E. Laszowski, 1902: Rad kr. vieća za kraljevine Hrvatsku, Slavoniju i Dalmaciju oko sačuvanja i gojenja šuma 1767.—1779.. Š.L. 8, s.480    PDF
2 , 1923: Rad VI. sekcije J. Š. U. u pitanju carina i želj. tarifa. Š.L. 1, s.43     PDF
3 , 1925: Rad “Udruženja studenata šumara”. - “Udruženje Jugosl. Šumarskih Akademičara u Zagrebu”.. Š.L. 1, s.49     PDF
4 Dr. Josip Balen, 1925: Rad šumara na Kršu.. Š.L. 8, s.470    PDF
5 Ing. A. Perušić, 1929: Rad u samoupravi.. Š.L. 6-7, s.277    PDF
6 , 1947: Rad Šumarske sekcije DIT-a NR Hrvatske. Š.L. 1-2, s.62     PDF
7 Dr. I. Horvat, 1947: Rad sa elektromotornim pilama na obaranju i izradi šuma. Š.L. 12, s.391    PDF
8 M. Anić, 1950: Rad Internacionalne komisije za topole. Š.L. 9-10, s.420    PDF
9 Würth M., 1958: Rad Komisije za Krš. Š.L. 11-12, s.443    PDF
10 I. Žukina, 1959: Rad Šumarskog kluba Varaždin u 1958. g.. Š.L. 1-3, s.61     PDF
11 Žukina Ivan, 1960: Rad šumarskog kluba Varaždin u 1959. godini. Š.L. 7-8, s.264    PDF
12 Hanzl D., 1963: Rad Šumarskog društva u Sl. Požegi. Š.L. 5-6, s.237    PDF
13 Dr. Milorad Jovančević, 1965: RAD MEĐUNARODNOG SAVJETOVANJA O ŠUMARSKOJ GENETICI U JUGOSLAVIJI (ZAGREB). Š.L. 11-12, s.595    PDF
14 , 1974: Rad Šumarskog društva Bjelovar. Š.L. 5-6, s.246    PDF
15 Ostojić, Ž., 1979: Rad VIII svjetskog šumarskog kongresa održanog u Džakarti krajem oktobra 1978. godine. Š.L. 4-6, s.181    PDF


                UNDER CONSTRUCTION