naslov: Propadanje
1 Ing. J. Batić, 1930: Propadanje golemih vrednosti narodnog imetka.. Š.L. 4, s.184    PDF
2 Komlenović, N., 1979: Propadanje šume zbog prekomjernog onečišćenja zraka .. Š.L. 4-6, s.197    PDF
3 Kišpatić, J., 1982: Propadanje šuma od otrovnih imisija.. Š.L. 4-5, s.162    PDF
4 Prpić, B., Komlenović, N. i Seletković, Z., 1988: Propadanje šuma u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.195    PDF
5 Prpić, B., 1989: Propadanje šuma u SR Hrvatskoj i Jugoslaviji. Š.L. 6-8, s.235    PDF
6 Komlenović, N., Gračan, J., 1989: Propadanje šuma u Evropi. Š.L. 6-8, s.373    PDF
7 Prpić, B., 1991: Propadanje šuma. Š.L. 3-5, s.105    PDF
8 Prpić, B., Seletković, Z. i Ivkov, M., 1991: Propadanje šuma u Hrvatskoj i odnos pojave prema biotskim i abiotskim činiteljima danas i u prošlosti. Š.L. 3-5, s.107    PDF
9 Stojković, M., 1995: Propadanje poljskog brijesta (Ulmus minor Mill. sin, Ulmus carpinifolia Suckow) u bivšem prigorsko-zagorskom području. Š.L. 5-6, s.183    pdf
10 Tikvić, I., Seletković, Z., Anić, I., 1995: Propadanje šuma kao pokazatelj promjene ekoloških uvjeta u atmosferi. Š.L. 11-12, s.361    pdf
11 B. Prpić, 2000: PROPADANJE ŠUMA I PRERADA DRVA OŠTEĆENIH STABALA. Š.L. 7-8, s.360    PDF


                UNDER CONSTRUCTION