naslov: Proizvodnost
1 Ing. L. Vujičić, 1953: Proizvodnost mašina i iskorišćavanja predmeta rada. Š.L. 7-8, s.320    PDF
2 Piškorić, O., 1993: Proizvodnost Vjetrobrana u Sahelu Sengala. Š.L. 6-8, s.335    PDF
3 Krpan, A. P. B., Poršinsky, T., 2002: Proizvodnost harvestera Timberjack 1070 pri proredi kulture običnoga bora. Š.L. 11-12, s.551    pdf
4 Sercan Gulci, 2020: Proizvodnost adaptiranog poljoprivrednog traktora s jednobubanjskim vitlom tijekom privlačenja drva stablovnom metodom. Š.L. 1-2, s.35     pdf


                UNDER CONSTRUCTION