naslov: Problemi
1 Ing. J. Zaluški, 1935: Problemi šumarstva otoka Hvara.. Š.L. 12, s.572    PDF
2 Ing. J. Šafar, 1947: Problemi proizvodnje i potrošnje drveta u okviru svjetske privrede. Š.L. 9, s.290    PDF
3 Ing. J. Šafar, 1952: Problemi izmjene vrsta u šumama. Š.L. 4, s.89     PDF
4 Ing. B. Stamenković, 1952: Problemi jamskog drveta. Š.L. 7, s.221    PDF
5 A. Mušić, 1957: Problemi šumskog rada. Oruđe za njegu šuma i njega mladih sastojina. Š.L. 3-4, s.107    PDF
6 Knežević Đuro, 1960: Problemi i važnost tehničke pomoći u šumarstvu. Š.L. 5-6, s.189    PDF
7 P. Dragišić, 1962: Problemi njege u prirodnim ekonomskim jednodobnim i prebornim visokim šumama listača i četinjača NR Hrvatske. Š.L. 11-12, s.369    PDF
8 T. Špalj , 1962: Problemi njege prebornih šuma. Š.L. 11-12, s.391    PDF
9 Ziani P., 1964: Problemi uzgoja koza u Jugoslaviji.. Š.L. 7-8, s.277    PDF
10 Anić M., 1965: Problemi fitocenološke nomenklature. Š.L. 7-8, s.305    PDF
11 Popovski, P., 1970: Problemi visokoškolske nastave na šumarskim faktultetima Jugoslavije. Š.L. 7-8, s.259    PDF
12 Brkanović, D., 1972: Problemi i položaj drvne industrije SR Hrvatske .. Š.L. 5-6, s.228    PDF
13 U. Golubović, 1978: Problemi rente kao dohodovne kategorije u socijalizmu. Š.L. 8-10, s.367    PDF
14 Knebl, F. (prijevodi) , 1983: Problemi zaštite dviju ekonomski značajnih vrsta drveća u Kaliforniji. Š.L. 5-6, s.281    PDF
15 Martinić, I., 1999: Problemi iskorištavanja šuma i promjena tehnologija na kraju stoljeća. Š.L. 7-8, s.397    PDF
16 Krejči, V., Dubravac, T., 2004: Problemi obnove šuma hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) vlažnog tipa tijekom oplodnih siječa. Š.L. 3-4, s.119    pdf


                UNDER CONSTRUCTION