naslov: Problematika
1 Spaić ing. Ivan, 1955: Problematika zaštite šuma u NR Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.440    PDF
2 Šulentić F., 1964: Problematika gospodarenja šumama na području Gorskog Kotara i Like.. Š.L. 5-6, s.245    PDF
3 B. Kraljić , 1974: Problematika prikladnosti i ekonomičnosti snimanja multimomentnom metodom u šumarstvu. Š.L. 12, s.475    PDF
4 O. Piškorić, 1976: Problematika šumarstva Hrvatske 1877. godine na stranicama Šumarskog lista. Š.L. 7-9, s.295    PDF
5 Piškorić, O., 1979: Problematika obnove šuma na kršu na savjetovanju održanom 1879. godine u Rijeci i u Senju.. Š.L. 1-3, s.83     PDF
6 Lipovšek, M., 1979: Problematika proizvodnje šumskog sjemena u SFRJ. Š.L. 4-6, s.151    PDF
7 Piškorić, O., 1979: Problematika pilanarstva u SR Sloveniji — tema savjetovanja na skupštini ZITGL SR Slovenije.. Š.L. 7-8, s.379    PDF
8 Kovačić, Đ., 1987: Problematika gospodarenja šumama na kojima postoji pravo vlasništva (privatne šume) u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.249    PDF
9 Prka, T., 1989: Problematika razvoja mehaničke prerade drva. Š.L. 9-10, s.463    PDF
10 Starčević, T., 1996: Problematika prirodne obnove hrastovih šuma u Hrvatskoj. Š.L. 7-8, s.335    pdf
11 Zelić, J., 2003: Problematika gospodarenja prebornim sastojinama bukve i jele (Abieti – Fagetum pannonicum Rauš 1969) na Papuku. Š.L. 1-2, s.11     pdf
12 Barčić, D., Ž. Španjol, V. Vujanić, R. Rosavec, 2005: Problematika zaštite voda i mora u Republici Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.611    pdf
13 Damir Delač, 2019: Problematika sušenja poljskog jasena. Š.L. 9-10, s.484    pdf


                UNDER CONSTRUCTION