naslov: Prirodno
1 Matić, S., 1972: Prirodno pomlađivanje u zaraženim jelovim sastojinama. Š.L. 11-12, s.432    PDF
2 S. Matić, 1973: Prirodno pomlađivanje kao faktor strukture sastojine u šumama jele s rebračom (Blechno-Abietetum Horv.). Š.L. 9-10, s.321    PDF
3 S. Matić, 1973: Prirodno pomlađivanje kao faktor strukture sastojina u šumama jele s rebračom (Blechno-Abietetum Horv.). Š.L. 11-12, s.432    PDF
4 Piškorić, O., 1980: Prirodno rasprostranjenje zimzelenih listača u gornjem dijelu Hrvatskog primorja. Š.L. 1-2, s.45     PDF
5 Meštrović, Augustin, 2007: Prirodno širenje munike (Pinus heldreichii Christ) i formiranje pionirskih sastojina na planini Čvrsnici u Hercegovini. Š.L. 9-10, s.435    pdf
6 Branimir Prpić, 2009: PRIRODNO GOSPODARENA ŠUMA ZNATNO JE KORISNIJA OD PRAŠUME. Š.L. 1-2, s.1     pdf


                UNDER CONSTRUCTION