naslov: Prirodna
1 Bilan V., 1966: Prirodna hibridizacija između Pinus taeda L. i Pinus echinata Mill. u istočnom Teksasu. Š.L. 1-2, s.123    PDF
2 Gogoski, N., 1980: Prirodna nalazišta jele (Abies alba Mill.) na planini Jablanici u Makedoniji. Š.L. 7-8, s.339    PDF
3 Piškorić, O., 1980: Prirodna obnova sastojina na garištu iz 1979. godine kod Jelse na otoku Hvaru. Š.L. 11-12, s.479    PDF
4 Cvitić, M., 1987: Prirodna obnova lužnjakovih sastojina u Spačvanskom bazenu. Š.L. 5-6, s.273    PDF
5 Piškorić, O., 1996: Prirodna baština Hrvatske, Zagreb 1995. Š.L. 11-12, s.531    PDF
6 Kovačević, M., 1999: Prirodna obnova šume i makije na požarištima u arboretumu Trsteno. Š.L. 3-4, s.109    pdf
7 Marija Nodilo, 2012: Prirodna baština otoka Mljeta – temelj razvoja zdravstvenog turizma. Š.L. 7-8, s.377    pdf
8 Ivica Tikvić, Damir Ugarković, Željko Zečić, Patrik Korijan, Davor Gašpar, 2017: PRIRODNA NALAZIŠTA TARTUFA U HRVATSKOJ I EKOLOŠKI PROBLEMI NJIHOVOG RAZVOJA. Š.L. 5-6, s.263    pdf


                UNDER CONSTRUCTION