naslov: Prirastak
1 Ante Tomić, umirovljeni šumarnik, 1877: Prirastak drva na temelju skrižaljke o dohodku; odnošaj toga prirastka prema popriečnom prirastku sječne dobe i prema normalnoj zalihi uredjene šume.. Š.L. 3, s.201    PDF


                UNDER CONSTRUCTION