naslov: Pripreme
1 , 1977: Pripreme za VIII SVJETSKI KONGRES ŠUMARSTVA. Š.L. 10-12, s.559    PDF
2 Tomanić, S., 1982: Pripreme za XVIII svjetski kongres IUFRO 1986.. Š.L. 11-12, s.477    PDF
3 Vondra, V., 1984: Pripreme za nastup na XVIII kongresu IUFRO. Š.L. 11-12, s.537    PDF
4 Tomanić, S., 1995: PRIPREME ZA XX. SVJETSKI KONGRES IUFRO, 6-12 kolovoza 1995, Tampere, Finska. Š.L. 7-8, s.277    PDF
5 Šimić, I., 1999: Pripreme u zaštiti šuma od požara u Dalmaciji. Š.L. 5-6, s.250    PDF


                UNDER CONSTRUCTION