naslov: Principi
1Prof. H. Perrin, 1932: Principi i metode francuske silvikulture.. Š.L. 2, s.65     PDF
2D. Jedlowski, 1977: Principi planiranja namjene prostora u jadranskoj regiji. Š.L. 10-12, s.507    PDF
3Klepac, D., 1984: Principi uređivanja šuma Nacionalnog parka "Plitvička jezera«. Š.L. 7-8, s.319    PDF


                UNDER CONSTRUCTION