naslov: Primjetbe
1 Piše dr. Aug. Langhoffer, 1900: Primjetbe o gubaru (Ocneria dispar). Š.L. 6, s.352    PDF
2 Ing. S. Frančišković, 1941: Primjetbe mojem referatu o problemima uredjivanja šuma u Njemačkoj (odgovor kol. g. ing. Lageru).. Š.L. 7, s.314    PDF


                UNDER CONSTRUCTION