naslov: Primjena
1 Z. Vajda, 1948: Primjena kem. metoda kod uništavanja potkornjaka. Š.L. 9-10, s.319    PDF
2 Tomašegović dr. Zdenko, 1954: Primjena fotogrametrije u šumarstvu Francuske. Š.L. 1, s.21     PDF
3 Dobrinčić Veljko, 1955: Primjena Zakona o taksama u Šumariji. Š.L. 1-2, s.45     PDF
4 Đukić ing. Dušan, 1955: Primjena aerofotogrametrije kod uređivanja šuma. Š.L. 5-6, s.176    PDF
5 Dr. Z. Tomašegović, 1957: Primjena visinomjera Haga na strmim terenima. Š.L. 5-6, s.206    PDF
6 Ing. M. Kalinić, 1961: Primjena fotogrametrije u pedološkim istraživanjima.. Š.L. 7-8, s.270    PDF
7 Tomašegović Z., 1963: Primjena fotogrametrije kod šumsko-gospodarskih projekata. Š.L. 3-4, s.103    PDF
8 Meštrović Š., 1964: Primjena mehaničke obrade tla pri podizanju šuma na području Mediterana.. Š.L. 3-4, s.124    PDF
9 Majer D., 1964: Primjena ručne preše kod punjenja stabala.. Š.L. 5-6, s.269    PDF
10 Vajda Z., 1966: Primjena otrovnih kemijskih sredstava u zaštiti šuma i njihov utjecaj na prirodne biocenoze, ljude i životinje. Š.L. 5-6, s.265    PDF
11 Cestar D., Hren V., 1967: Primjena aerofotogrametrije u uređivanju i tipologiji šuma. Š.L. 9-10, s.400    PDF
12 Prpić, B., 1970: Primjena radioaktivnih izotopa u uzgajanju šuma. Š.L. 3-4, s.106    PDF
13 S. Bojanin, 1974: Primjena metode trenutačnih opažanja za studij vremena kod obaranja i izrade jelovih stabala. Š.L. 12, s.483    PDF
14 D. Klepac , 1977: Primjena Patroneova principa dualiteta na hrastove šume. Š.L. 5-7, s.293    PDF
15 Z. Kalafadžić, 1977: Primjena toplinskih infracrvenih snimaka u zaštiti šuma od požara. Š.L. 10-12, s.467    PDF
16 Lovrić, N., 1980: Primjena konstrukcionog drva u izgradnji objekata šumskih transportnih sistema. Š.L. 1-2, s.17     PDF
17 Kranjčev, R., 1981: Primjena svjetlosnih i drugih mamaca u istraživanju makrolepidoptera šumskih zajednica Podravine. Š.L. 3-4, s.107    PDF
18 Nikola Mrvoš, 1984: Primjena superlakih aviona za otkrivanje šumskih požara. Š.L. 1-2, s.56     PDF
19 Rauš, Đ., 1985: Primjena šumarskih znanosti u šumarstvu Slavonije i Baranje. Š.L. 7-8, s.329    PDF
20 Kalafadžić, Z., 1987: Primjena infracrvenih kolornih aerosnimaka u šumarstvu. Š.L. 1-2, s.61     PDF
21 Tkalec, S., 1990: Primjena hrastovine u proizvodnji finalnih proizvoda visoke kvaltete. Š.L. 11-12, s.483    PDF
22 Opalički, K., 1992: Primjena pesticida u Hrvatskoj tijekom 1990. godine. Š.L. 6-8, s.283    PDF
23 Novotny, V., 1992: Primjena IUFRO klasifikacije na različitim tipovima oštećenja šume Kalje. Š.L. 6-8, s.291    PDF
24 Medvedović, J., 1993: Primjena pluviotermičkih indeksa povoljnosti klime za šumsku vegetaciju. Š.L. 6-8, s.253    PDF
25 Prpić, B., Seletković, Z., Vukelić, J., 1994: Primjena dosadašnjih sustavnih istraživanja propadanja šuma kod procjene kemijske opterećenosti susjednih poljoprivrednih prostora Hrvatske. Š.L. 9-10, s.283    pdf
26 Rauš, Đ., 1994: Primjena fitocenologije u šumarskoj praksi. Š.L. 9-10, s.289    pdf
27 Sikora, J., 1996: Primjena duboke sadnje. Š.L. 5-6, s.235    pdf
28 Komlenović, N., 1997: Primjena gnojiva s produljenim djelovanjem u proizvodnji sadnica primorskih borova. Š.L. 1-2, s.19     pdf
29 Popijač, M., Vrebčević, M., 2000: Primjena GIS-a u razdiobi na šumske sjemenske jedinice. Š.L. 7-8, s.373    pdf
30 Zelić, J., 2002: Primjena Hohenadlove metode za kontrolu obračuna volumena sastojine i provjeru tarifnog niza. Š.L. 7-8, s.391    pdf
31 Štorga, D., 2004: Primjena GIS-a pri izlučivanju sastojina prema dendrometrijskim parametrima. Š.L. 5-6, s.287    pdf
32 Videc, G., 2005: Primjena novih fitosanitarnih mjera u međunarodnom prometu drvenom ambalažom. Š.L. 9-10, s.511    pdf
33 Grbac, Ivica, Renata Ojurović, 2006: Primjena nanotehnologije u industrijama baziranim na sektoru šumarstva. Š.L. 9-10, s.411    pdf
34 Pernar, R., M. Ančić, A. Seletković, 2007: Primjena ick aerosnimaka za utvrđivanje oštećenosti šuma na području UŠP Gospić. Š.L. 11-12, s.507    pdf
35 Klobučar, Damir, 2008: Primjena histograma drugoga reda u procjeni relativnog sastojinskog obrasta. Š.L. 9-10, s.419    pdf
36 Klobučar, Damir, 2010: Primjena geostatistike u uređivanju šuma. Š.L. 5-6, s.249    pdf
37 Balenović, I., H. Marjanović, M. Benko, 2010: Primjena aerosnimaka u uređivanju šuma u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.623    pdf
38 Čavlović,J., K. Teslak, A. Seletković, 2011: Primjena i usporedba pristupa planiranja obnove sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na primjeru gospodarske jedinice “Josip Kozarac”. Š.L. 9-10, s.423    pdf
39 Matović,B., M.Koprivica, Z.Maunaga, 2012: Primjena jedinstvenog modela oblika debla smreke u šumarskoj praksi. Š.L. 1-2, s.63     pdf
40 Adrian Enache, Tibor Pentek, Valentina Doina Ciobanu, Karl Stampfer, 2015: PRIMJENA RAZLIČITIH METODA PODRŽANIH GIS-OM PRI ODREĐIVANJU SREDNJE UDALJENOSTI PRIVLAČENJA DRVA I PRIPADAJUĆIH FAKTORA KOREKCIJE U PLANINSKIM ŠUMAMA RUMUNJSKE. Š.L. 1-2, s.35     pdf
41 Mario Šporčić, Matija Landekić, Ivana Bartulac, Ksenija Šegotić , 2020: Primjena višekriterijske AHP metode u odabiru sustava pridobivanja drva. Š.L. 5-6, s.247    pdf


                UNDER CONSTRUCTION