naslov: Pretstavka
1 , 1933: Pretstavka J. Š. U. u predmetu kupnje veleposjeda po imovnim općinama. Š.L. 2, s.138    PDF
2 , 1933: Pretstavka J. Š. U. u predmetu nestručnjaka na položaju šefa šumarstva Savske banovine. Š.L. 2, s.140    PDF
3 , 1933: Pretstavka J. Š. U. u predmetu projekta Zakona o ovlaštenim inžinjerima. Š.L. 2, s.143    PDF
4 , 1933: Pretstavka J. Š. U. u predmetu neisplaćivanja razlika u prinadležnostima po § 259 Čin. zak.. Š.L. 11, s.673    PDF
5 , 1933: Pretstavka J. Š. U. u predmetu Šipada. Š.L. 11, s.680    PDF
6 , 1933: Pretstavka J. Š. U. u predmetu isplaćivanja redovitih prinadležnosti. Š.L. 11, s.680    PDF
7 , 1934: Pretstavka J.Š.U. u predmetu izrađivanja zakona o davanju olakšica šumskoj industriji radi krize 1934 g.. Š.L. 3, s.119    PDF
8 , 1934: Pretstavka skupštine J.Š.U., održane u Sarajevu, u predmetu računskih činovnika. Š.L. 11, s.577    PDF
9 , 1935: Pretstavka J. Š. U. g. Ministru šuma i rudnika u predmetu sanacije imovnih općina.. Š.L. 7, s.342    PDF
10 , 1935: Pretstavka J. Š. U. o regulisanju pitanja apsolvenata šum. škole u Sarajevu. Š.L. 11, s.523    PDF
11 , 1936: Pretstavka Ministarstvu šuma i rudnika u predmetu deputata šum. osoblja. Š.L. 2-4, s.204    PDF


                UNDER CONSTRUCTION