naslov: Prepis
1 , 1877: Prepis dopisa kr.ug. ministarstva financijah, upravljenog dne 14. srpnja 1877, br.30.168, napreuzvišenog gospodina bana trojedne kraljevine.. Š.L. 4, s.265    PDF


                UNDER CONSTRUCTION