naslov: Predavanja
1 , 1901: Predavanja na kr. šumar, akademiji. — Dva šumarska jubileja. — Pošumljenje na austrijskom Krasu. — Osipanje borovih četinja. — Postaja berlinskoga akvarijuma u Rovignu. — Oglas S. Kočonde.. Š.L. 11, s.581    PDF
2 , 1909: Predavanja za praktične šumare na c. kr. visokoj školi za kulturu tla u Beču — Gradnja šumske željeznice. — Status kr. držav. šumarskih činovnika u kraljevini Ugarskoj prema proračunu za g. 1909. — Izpit za činovnike računarske struke kod gospodarstvenih ureda imovnih obćina u bivšoj hrv.-slav. vojnoj Krajini. — Elementarna nepogoda uslijed poplave. — Elementarne nepogode uslijed sniega i leda. - O otrovu naših vodozemaca. — Naputak za sastav gospodarstvenih osnova i programa. — Izkaz o uplaćenoj članarini p. n. gg. članova I. razreda i članova podupirajućih, te uplaćene predbrojnine za „Šum. list" u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 1909. — Austrijski 23. šumarski kongres 1909. — Ispravak. Š.L. 5, s.194    PDF
3 J. Jekić, 1932: Predavanja održana na godišnjem zboru Beogradske podružnice JŠU: Uvod u šum. poljopr. rečnik.. Š.L. 7, s.433    PDF
4 , 1941: Predavanja u Hrvatskom šumarskom domu .. Š.L. 12, s.537    PDF
5 dr. N. N., 1951: Predavanja iz šumarstva u Akademiji nauka. Š.L. 12, s.408    PDF
6 Hanzl Drago, 1960: Predavanja na području šumarskih klubova Sl. Požega, Nova Gradiška i Našice. Š.L. 5-6, s.187    PDF


                UNDER CONSTRUCTION