naslov: Prebiralni
1Drassaul R. (Snežnik), 1924: Prebiralni gozd. Š.L. 11, s.593    PDF
2Šafar J., 1958: Prebiralni gozdovi na Snežniku. Vegetacijska in gozdnogospodarska monografija (Institut za gozd. in lesno gospodarstvo Slovenije, Ljubljana 1957.). Š.L. 1-2, s.78     PDF


                UNDER CONSTRUCTION