naslov: Pravo
1 , 1886: Pravo uživanja urb. šuma skopčano je nerazdruživo o posjed. — Zagoda kod šumskih prekršajah .. Š.L. 8-9, s.404    PDF
2 , 1887: Pravo drvarije u obćinskoj šumi jest i poslije provedene segregacije realno pravo, koje pripada svakdanjemu vlastniku urbar. selišta.. Š.L. 6, s.272    PDF
3 , 1892: Pravo lova.. Š.L. 11, s.495    PDF
4 Piše Gj. Cesarić, 1911: Pravo na oprost ili popust poreza od šuma. koje su nastradale od elementarnih nepogoda.. Š.L. 4, s.142    PDF
5 , 1924: Pravo lova na onim zemljištima, koja su uzeta u svrhu agrarne reforme. Š.L. 6, s.317    PDF
6 S. R. B., 1924: Pravo šumarskog osoblja na penziju. Š.L. 8, s.418    PDF
7 Hajek Bogoslav (N. Gradiška), 1924: Pravo žitelja pravoužitnika krajških imovnih općina. Š.L. 9, s.447    PDF
8 Bogoslav Hajek (Nova Gradiška), 1925: Pravo žitelja pravoužitnika Krajiških Imovnih Općina.. Š.L. 12, s.747    PDF
9 ***, 1943: Pravo na povišicu za prekovremeni rad. Š.L. 2, s.59     PDF


                UNDER CONSTRUCTION