naslov: Pravna
1 , 1910: Pravna osoba ne može biti osudjena radi prekršaja šumskog zakona od 3. prosinca 1852.. Š.L. 1, s.32     PDF
2 Vučković Nikola, 1960: Pravna razmatranja iz oblasti šumarstva. Š.L. 7-8, s.223    PDF


                UNDER CONSTRUCTION