naslov: Pravilnik
1 Piše A. Kern., 1899: Pravilnik za zemljištne zajednice.. Š.L. 1, s.1     PDF
2 , 1923: Pravilnik fonda za rasadnike. Š.L. 1, s.57     PDF
3 , 1923: Pravilnik fonda za propagandu i unapređivanje šumarstva. Š.L. 1, s.59     PDF
4 , 1923: Pravilnik fonda za održanje glavnih godišnjih skupština.. Š.L. 2, s.115    PDF
5 , 1924: Pravilnik za izdavanje i uredjivanje Šumarskog lista. Š.L. 12, s.669    PDF
6 , 1926: Pravilnik o polaganju državnih i stručnih ispita. Š.L. 4, s.266    PDF
7 , 1929: Pravilnik o iskorištavanju drž. šuma u režiji. Š.L. 6-7, s.304    PDF
8 , 1931: Pravilnik o visini i načinu isplate odštete za eksproprisane šume i o odnosnom postupku.. Š.L. 8, s.390    PDF
9 , 1932: Pravilnik o polaganju državnog stručnog ispita činovničkih pripr. šumarske struke sa fakultetskom spremom. Š.L. 2, s.126    PDF
10 , 1932: Pravilnik o polaganju drž. stručnih ispita (izmene, dopune i ispravke). Š.L. 5, s.322    PDF
11 , 1932: Pravilnik za osnivanje i rad podružnica JŠU. Š.L. 10, s.632    PDF
12 , 1933: Pravilnik o prodaji sporednih šumskih proizvoda iz državnih šuma u smislu § 55 Zakona o šumama. Š.L. 2, s.153    PDF
13 Ing. Z. Turkalj, 1933: Pravilnik za upravljanje lovišta krajiških imovnih općina.. Š.L. 12, s.723    PDF
14 , 1934: Pravilnik o polaganju državnog ispita činovničkih pripravnika šumarske struke sa fakultetskom spremom. Š.L. 1, s.15     PDF
15 , 1934: Pravilnik o polaganju državnog ispita činovničkih pripravnika šumarske struke sa fakultetskom spremom. Š.L. 1, s.15     PDF
16 , 1940: Pravilnik za izdavanje, uređivanje i administraciju Šumarskog lista. Š.L. 10, s.520    PDF
17 R. Benić, 1948: Pravilnik o pripravničkoj službi i stručnim tečajevima za službenike šumarske struke. Š.L. 7, s.244    PDF
18 , 1963: Pravilnik o žigosanju drva i izdavanje popratnica za drvo. Š.L. 9-10, s.411    PDF
19 Š. Meštrović, 1978: Pravilnik o izradi šumsko-privrednih osnova, osnova gospodarenja i programa za unapređenje šuma u svijetlu šumarske znanosti .. Š.L. 8-10, s.352    PDF
20 Starčević, T., 1995: Pravilnik o uređivanju šuma; provoditi ili mijenjati?. Š.L. 5-6, s.207    PDF
21 Meštrović, Š., 1995: Pravilnik o uređivanju šuma. Š.L. 11-12, s.409    pdf


                UNDER CONSTRUCTION