naslov: Pravila
1 , 1892: Pravila prvog obćeg hrvatskog družtva za gojenje lova i ribarstva.. Š.L. 2, s.73     PDF
2 , 1893: Pravila postaje za istraživanje sjemenja u kralj. gospodarskom i šumarskom učilištu u Križevcih. Š.L. 11, s.447    PDF
3 , 1895: Pravila za podignuće i upravu „šumarskoga domau u Zagrebu.. Š.L. 8-9, s.330    PDF
4 , 1923: Pravila Podružina J. Š. U.. Š.L. 4, s.240    PDF
5 , 1930: Pravila JŠU. Š.L. 3, s.141    PDF
6 , 1945: Pravila Hrvatskog šumarskog društva.. Š.L. 1-12, s.86     PDF


                UNDER CONSTRUCTION