naslov: Prace
1 B. Hruška, 1978: PRACE Vyskumneho ustavu lesniho hospodarstvi a myslivosti, 1976., I dio. Š.L. 11-12, s.550    PDF
2 Mikloš, I., 1999: Prace instytutu Badawczego Lešnictwa. Š.L. 11-12, s.603    PDF


                UNDER CONSTRUCTION