naslov: Povjerenstvo
1 , 1911: Povjerenstvo za državni ispit, osposobljujući za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva. — Prinos zakladi za uzgoj djece šumar, činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji. — Šumarski ravnatelj za Bosnu i Hercegovinu. — Posljedice priznanja ravnopravnosti zagrebačke šumarske akademije sa šumarsko-mjerničkim strukovnim tečajem kr. ug. rudarske i šumarske škole u Selmeczbanyi — Biljevište kod Sv. Mihovila nad Senjem — Nagrade za podignuće i uzgoj gajića na krasu. — Pošumljenja na osnovu šumsko-gospodarstvenih osnova izvedenih u Hrvatskoj i Slavoniji u godini 1910. — Iz društva gospodarskih i šumarskih činovnika Hrvatske i Slavonije.. Š.L. 9, s.363    PDF
2 , 1941: Povjerenstvo za stručni ispit šum. vježbenika. Š.L. 4, s.152    PDF
3 , 1942: Povjerenstvo za drž. stručni ispit u 1942. godini. Š.L. 3, s.92     PDF
4 ***, 1943: Povjerenstvo za rješavanje utoka za ocjenu državnih službenika. Š.L. 3, s.96     PDF


                UNDER CONSTRUCTION