naslov: Povijest
1 S. Frančišković, 1977: POVIJEST ŠUMARSTVA HRVATSKE kroz stranice Šumarskog lista 1876—1976.. Š.L. 3-4, s.195    PDF
2 Tomašević, A., 1997: Povijest pošumljavanja na otoku Visu. Š.L. 9-10, s.515    pdf
3 Dimitrov, T., 1997: Povijest razvoja kanadskoga sustava ocjene opasnosti od šumskog požara i mogućnost njegove primjene u drugim zemljama. Š.L. 11-12, s.657    pdf
4 Vojniković, S., 2003: Povijest i postojeći problemi fitocenološke nomenklature i klasifikacije. Š.L. 3-4, s.153    pdf


                UNDER CONSTRUCTION