naslov: Potvrda.
1 , 1887: Potvrda. — Stanje blagajne. Š.L. 7, s.335    PDF
2 , 1887: Potvrda. — Objava glede izdavanja hrvat. šumarskoga koledara za 1888. god. — Opomena. — Dopisnica uredničtva .. Š.L. 12, s.547    PDF
3 , 1888: Potvrda. — Stanje družtvene blagajne. — Pozor. — Objava glede zakašnjenja šum. lista. — Dopisnica uredničtva.. Š.L. 2, s.39     PDF
4 , 1888: Potvrda. — Stanje družtvene blagajne. — Izpravak. — Obaviest.. Š.L. 4, s.169    PDF
5 , 1889: Potvrda. — Ponuda. — Oglas. — Dopisnica uredničtva.. Š.L. 11, s.523    PDF
6 ***, 1890: Potvrda. - Natječaj. - Dopisnica uredničtva. Š.L. 5, s.238    PDF
7 ***, 1890: Potvrda. - Izkaz članova. - Objave. - Dopisnica uredničtva. Š.L. 8, s.369    PDF


                UNDER CONSTRUCTION