naslov: Potencijalna
1 Zl. Vajda, 1977: Potencijalna sposobnost šume kao regulacijski hidrološki činilac vodenih tokova. Š.L. 8-9, s.370    PDF
2 Grubešić, M., 1994: Potencijalna staništa dabra (Castor fiber L.) u Hrvatskoj i mogućnost njegovog naseljavanja. Š.L. 1-2, s.17     pdf


                UNDER CONSTRUCTION