naslov: Poslovanje
1 , 1896: Poslovanje kr. nadzorničtva za pošumljenje primorskog krasa u Senju oko pošumljenja kraških goljeti tečajem g. 1894. Š.L. 2-3, s.86     PDF
2 Šivic, 1924: Poslovanje upravnih oblastev v Sloveniji v gozdarskih in lovskih zadevah. Š.L. 2, s.85     PDF


                UNDER CONSTRUCTION