naslov: Posjeta
1 Dr. Kopčić, 1965: Posjeta Čehoslovačkoj i Poljskoj. Š.L. 11-12, s.621    PDF
2 Vilček, E., 1988: Posjeta rezervatu šum. vegetacije »PRAŠNIK«.. Š.L. 3-4, s.178    PDF


                UNDER CONSTRUCTION